Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng Khởi Khởi nghiệp | Trang chủ

 CMS_SP2013_BS3S6

Danh mục tổng hợp các Dự án mời gọi đầu tư tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015 - 2020

Danh mục tổng hợp các Dự án mời gọi đầu tư tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015 - 2020

Bao gồm 28 dự án ở các lĩnh vực xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; du lịch và dịch vụ; xây dựng khu đô thị, khu dân cư, nhà ở, triển lãm...

VIDEO CLIP